Akşit Göktürk

Prof. Dr. Akşit Göktürk (1934-1988)

Türk dilbilimci, yazar, eleştirmen ve çevirmen.

27 Aralık 1934’de Van’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Antakya, Adana ve Van’da tamamladı. 1960’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde iki yıl okutman olarak çalıştı. 1963’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde asistan oldu. 1965’te doktorasını verdiği bölümde 1972’de doçent, 1978’de de profesör oldu.

1964-1965 arasında Nottingham Üniversitesi’nde (İngiltere), 1970’de ve 1974-1976 arasında Konstanz Üniversitesi’nde (Almanya) çalıştı. İsveç ve Almanya üniversitelerinde seminerler verdi.

1969’da Robinson Crusoe‘nun Türkçedeki ilk tam çevirisiyle çeviri dalında Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülü’nü kazandı. 1975-1983 arasında TDK Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

1981-83 arasında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde müdürlük yaparken bir çok okulda seminerler verdi. Son olarak da Boğaziçi Üniversitesi’nde çeviribilim derslerine girdi.

 26 Şubat 1988’de hayatını kaybetti.


1958’den sonra Varlık, Yeni Dergi, Türk Dili, Yeni Ufuklar, Çağdaş Eleştiri gibi dergilerde inceleme yazıları ve çeviriler yayımlandı. “Eleştirilerinde dil çözümlemelerine ve üslup sorunlarına ağırlık verdi.” (2)

“Türkiye’de çeviribilimin kurucuları arasında gösterilmiştir. Bu alanda uzmanlaşmasıyla beraber çeviri sorunları ve eleştirisi, yazınsal iletişim, dil ve kültür ilişkisi, kurmaca kavramı, alımlama estetiği ve okuma edimi konularını irdelemiş üzerine eserler kaleme almıştır.” (3) “Onun bilimsellikten ödün vermeyen bu yönü, uzun süre kimlik arayışı içerisinde bulunan çeviribilimin ülkemizde nerdeyse öteki ülkelerle aynı zamanda bir bilim dalı olarak tanınmasına yol açmıştır.” (3)

Eserleri:
  • Ada, Edebiyatta Ada (Sinan Yayınevi, 1973), Ada – İngiliz Yazınında Ada Kavramı (Yapı Kredi Yayınları, 1997)
  • Okuma Uğraşı (Çağdaş Yayınları, 1980 – Yapı Kredi Yayınları, 1997)
  • Çeviri: Dillerin Dili (Çağdaş Yayınları, 1986 – Yapı Kredi Yayınları, 1994)
  • Çağdaş Düşünce, İpşiroğlu’ya Saygı (Ada Yayınları, 1987) (Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Macit Gökberk, Özcan Köknel, Nazan İpşiroğlu, Tahsin Yücel, Bedia Akarsu, Şara Sayın, İonna Kuçuradi, Arslan Kaynardağ ve Zehra İprişoğlu ile birlikte)
  • Sözün Ötesi (İnkılap Yayınları, 1989 – Yapı Kredi Yayınları, 1998)

D. Defoe, T. S. Eliot, S. Beckett, D. H. Lawrence, F. Dürrenmatt, John Connell, E. Kästner, R. L. Stevenson, F. Forster, W. Kaufmann, M. Gorki, J. R. Jimenez, M. Twain, F. Bacon gibi bir çok yazardan çevirileri de bulunmaktadır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir