Monique Jutrin-Klener (1938)

20 Aralık 2020 – Ankara;

İlk kez Istrati okumaları sürecinde karşılaştığım Monique Jutrin-Klener, çok bilindik biri olmasa da Panait Istrati hakkında dilimizdeki tek biyografik eserin sahibi. Onu bizim için önemli yapan, tanımayı zorunlu kılan da bu. Panait Istrati, aynı zamanda Jutrin-Klener’ın şu ana kadar dilimize kazandırılmış tek eseri.

Monique Jutrin-Klener

Monique Jutrin-Klener

Hakkında çok fazla bilgiye ulaşamadığım Monique Jutrin-Klener, 1938 doğumlu Belçikalı.

Edebiyat Fakültesi’ni bitirme tezi olarak Panait Istrati’yi seçmiş, onun doğduğu ve yaşadığı yerleri, Romanya’dan başlayarak adım adım dolaşmış, bu esnada Romence öğrenmiştir.

Panait Istrati dışında Schwob, Ephraïm Mikhaël, Rachel Bespaloff gibi 19 ve 20. yüzyıla damgasını vurmuş yazarların hayatlarını da kaleme almıştır.

Tel Aviv Üniversitesi’nde edebiyat profesörü olarak ders vermenin yanı sıra, kurucusu olduğu Paris ve Tel Aviv merkezli Société d’études Benjamin Fondane’in başkan yardımcılığını ve derneğin yayın organı olan Cahiers Benjamin Fondane‘nin yayın yönetmenliğini yürütmektedir.

Tam ve sıralı bir liste olmasa da tespit edebildiğim eserleri:

 • Panaït Istrati, un chardon déraciné (Panait İstrati, Varlık Yayınları, 1971)
 • Rencontres autour de Benjamin Fondane, poète et philosophe [Şair ve filozof Benjamin Fondane etrafında buluşmalar]
 • Les Haïdoucs dans l’oeuvre de Panaït Istrati [Panaït Istrati’nin çalışmalarındaki Haiduklar]
 • Oeuvres complètes: Aux origines du symbolisme [Bütün eserleri: Sembolizmin kökenleri]
 • Benjamin Fondane, 1898-1944
 • Livre d’heures: Poèmes [Saatler kitabı: Şiirler]
 • Marcel Schwob, coeur double [Marcel Schwob, çifte yürek]
Panait Istrati-Monique Jutrin-Klener
Panait İstrati
Monique Jutrin-Klener

Kaynaklar:

 1. Babelio, “Monique Jutrin”
 2. Akadem, “Monique Jutrin”
 3. AbeBooks, “Panaït Istrati, un chardon déraciné”
 4. Panait İstrati, Monique Jutrin-Klener (Çev. Nihal Önol, Varlık Yayınları, 1971)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.